Công ty khách hàng: Giám đốc trực tiếp xuất hoá đơn. Xuất quyển hoá đơn số 1, bỏ…

Công ty khách hàng: Giám đốc trực tiếp xuất hoá đơn. Xuất quyển hoá đơn số 1, bỏ sót quyển hoá đơn thứ 2, quyển số 3 đã viết 8 số, chưa báo cáo thuế, chưa BC THSD Hoá đơn, mình muốn tìm giải pháp tối ưu cho vấn đề này ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 10, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Công ty khách hàng: Giám đốc trực tiếp xuất hoá đơn. Xuất quyển hoá đơn số 1, bỏ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *