Cách tính quỹ phòng chống thiên tai. —————– Cả nhà cho mình hỏi quỹ n…

Cách tính quỹ phòng chống thiên tai.
—————–
Cả nhà cho mình hỏi quỹ này DN phải đóng bắt đầu từ năm nào?
Theo mình đọc văn bản thì mình hiểu, Số tiền doanh nghiệp phải đóng = Số tiền Tổ chức + Của người lao động DN.
– Số tiền DN đóng = Tổng tài sản ( trên BCTC) x2/10.000
– Số tiền người lao động của DN phải đóng = 1 ngày lương theo mức lương tối thiểu vùng

Cả nhà cho ý kiến thêm

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 10, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *