Mọi người cho mình hỏi chút: Công ty mình có mua máy tập thể dục phục vụ cho CBC…

Mọi người cho mình hỏi chút: Công ty mình có mua máy tập thể dục phục vụ cho CBCN thì có được tính được vào chi phí được trừ không

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 9, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi chút: Công ty mình có mua máy tập thể dục phục vụ cho CBC…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *