Cả nhà ơi cho mình hỏi chút. Cục thuế bên mình gọi điện về nói tất cả các tờ kha…

Cả nhà ơi cho mình hỏi chút. Cục thuế bên mình gọi điện về nói tất cả các tờ khai thuế nhà Thầu bên mình bjo đang bị treo. Do đó số thuế bên mình nộp không bù trừ được với tờ khai, bảo bên mình đăng kí thêm 1 chữ kỹ số nữa để nộp riêng với mã số thuế nhà thầu. Bên Bkav yêu cầu có đăng kí kinh doanh, chứng minh thư người đại diện. Nhưng mã số thuế nhà Thầu thì đâu có đăng kí kinh doanh thì làm thế nào. Thêm nữa là mình phát hiện kê khai sai tờ khai thuế nhà thầu tháng cũ. Bjo mình nộp lại tờ khai bổ sung nhưng hệ thống trả về nói chưa có tờ khai chính thức tháng đấy nên ko nộp được kê khai bổ sung( tờ khai này có khả năng đang bị treo ở mã số thuế chính công ty). Ai đã từng vướng trường hợp này chưa chỉ mình cách giải quyết với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 9, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi cho mình hỏi chút. Cục thuế bên mình gọi điện về nói tất cả các tờ kha…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *