Thuế năm 2016: 100 triệu Năm 2017 mình bị truy thu 100 triệu vào quý 1/2017. Mìn…

Thuế năm 2016: 100 triệu
Năm 2017 mình bị truy thu 100 triệu vào quý 1/2017.
Mình lập tờ khai quý 1/2017 chỉ tiêu 37 điền 100 triệu (phần bị ra quyết định truy thu.), số tiền 200tr đã nộp đủ trong quý 2.
Đến tháng 10/2017: cơ quan thuế gọi điện nói mình KK 100tr kia khai BS là sai và phải nộp tiền phạt nộp chậm 100tr bị truy thu kia (do KK vào quý 1, thời điểm tính từ 01/04 đến 01/10). Và nói phần tăng số thuê phải nộp ko phải làm khai BS điều chỉnh.

Mình có căn cứ nào để không phải nộp phạt phần kia không? Mình thấy vô lý, bây giờ mình phải nộp phạt phần thuế thực tế không phát sinh kia (100tr) của quyú 1.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 7, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *