Dạo này thấy nhiều cá nhân và trung tâm quảng cáo dạy học lừa đảo ghê thật. Anh …

Dạo này thấy nhiều cá nhân và trung tâm quảng cáo dạy học lừa đảo ghê thật. Anh Chị Em của Thức Nguyễn Văn cẩn thận nhé.

Kế toán là một nghề đòi hỏi tính cẩn thận, chịu khó và có thêm tý tư duy… ăn thua là do nỗ lực 90% của chính Anh Chị Em, người dạy chỉ đóng góp 10% về mặt định hướng dẫn dắt mà thôi. để có thể xử lý làm tốt kế toán thì phải có thời gian và làm liên tục.

Không có nghề nào là dễ dàng cả, muốn giỏi thì bản thân mỗi người phải nỗ lực hết sức, nhiều khi phải đánh đổi cả máu và nước mắt thì mới có quả ngọt.

Nếu cá nhân hay trung tâm nào quảng cáo, học chổ họ 1-2 tháng Anh Chị Em có kinh nghiệm bằng 2 năm đi làm, các Anh Chị Em sẽ giỏi, sẽ làm ông này, bà nọ …. thì những cá nhân và trung tâm này đang nổ bom Triều Tiên lừa đảo lấy tiền mà thôi.

Dễ như mấy thánh lừa đảo vậy thì không bao giờ có người thất nghiệp, nghèo khổ.

Chúc Anh Chị Em sáng suốt lựa chọn
Chúc Anh Chị Em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 7, 2017

account_box admin

23 thoughts on “Dạo này thấy nhiều cá nhân và trung tâm quảng cáo dạy học lừa đảo ghê thật. Anh …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *