Các bạn cho mình hỏi với, mình chưa làm bên hải quan bao giờ. Khi công ty nhập k…

Các bạn cho mình hỏi với, mình chưa làm bên hải quan bao giờ. Khi công ty nhập khẩu xe ô tô mới về bán thì các bước làm như thế nào nhỉ. Tks all

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 7, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi với, mình chưa làm bên hải quan bao giờ. Khi công ty nhập k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *