Cả nhà cho e hỏi xíu ạ: Công ty e có phát sinh 1 hóa đơn sửa chữa máy thủy. E đã…

Cả nhà cho e hỏi xíu ạ: Công ty e có phát sinh 1 hóa đơn sửa chữa máy thủy. E đã kê khai, hoàn thuế và hạch toán chi phí rồi. Nhưng giờ máy thủy đó bị hỏng và được bên bảo hiểm đền bù theo số tiền trên hóa đơn mà e đã kê khai (80% số tiền trên hóa đơn). Vậy cho e hỏi số thuế đã hoàn và phần đã đưa vào chi phí giờ phải xử lý như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 5, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho e hỏi xíu ạ: Công ty e có phát sinh 1 hóa đơn sửa chữa máy thủy. E đã…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *