Tuyển gấp 70 nữ đang học CĐ trở lên làm 1 năm cho PANASONIC tại Nhật,tích lũy >2…

Tuyển gấp 70 nữ đang học CĐ trở lên làm 1 năm cho PANASONIC tại Nhật,tích lũy >200 triệu+Tiếng Nhật N3.phí 40 triệu.ĐK tại cmt.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 3, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *