Các anh chị ơi cho em hỏi chút ạ. Em đang rà soát quá trình đóng bảo hiểm và trả…

Các anh chị ơi cho em hỏi chút ạ. Em đang rà soát quá trình đóng bảo hiểm và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo công văn 233 của bảo hiểm xã hội. Trong quá trình rà soát em thấy 1 số lao động có khoảng thời gian đóng bảo hiểm từ năm 1991 mà khi em in mẫu Mẫu số 03 của BHXH ra thì không có quá trình đóng này. Theo phụ lục CV 233 em phải nhập thêm thời gian đóng này đã đc thể hiên trên sổ bảo hiểm vào cơ sở dữ liệu ( đường link và mật khẩu vào cơ quan BHXH đã cung cấp) Em cũng nhập đúng theo hướng dẫn rồi mà khi bấm lưu lại nó cứ báo như ảnh ạ. Em bó tay rồi ạ. Không biết làm thế nào. A chị nào đã làm rồi chỉ gáo cho em với ạ. E thuộc BHXH Ba Đình ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 3, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị ơi cho em hỏi chút ạ. Em đang rà soát quá trình đóng bảo hiểm và trả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *