Anh chị ơi, cho e hỏi với ạ. Tháng này công ty em có lao động hết thời gian nghỉ…

Anh chị ơi, cho e hỏi với ạ. Tháng này công ty em có lao động hết thời gian nghỉ chế độ thai sản, và họ nghỉ việc luôn. Như vậy e phải làm báo tăng lao động trước, sau đó mới báo giảm hẳn hay sao ạ? Anh chị giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 3, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Anh chị ơi, cho e hỏi với ạ. Tháng này công ty em có lao động hết thời gian nghỉ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *