Cả nhà ơi, mình có tình huống này: Cá nhân cho công ty thuê nhà làm tài sản thế …

Cả nhà ơi, mình có tình huống này:
Cá nhân cho công ty thuê nhà làm tài sản thế chấp vay ngân hàng và công ty trả phí cho cá nhân, vậy món thu nhập này của cá nhân chịu thuế TNCN không, mức thuế là bao nhiêu.
Ai biết chỉ giúp mình với, cám ơn cả nhà nhiều nha

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi, mình có tình huống này: Cá nhân cho công ty thuê nhà làm tài sản thế …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *