Cả nhà cho em hỏi, công ty em mới mua 1 xe ô tô cũ. Thủ tục chuyển nhượng nên là…

Cả nhà cho em hỏi, công ty em mới mua 1 xe ô tô cũ. Thủ tục chuyển nhượng nên làm thế nào để đưa nó vào chi phí hợp lý?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *