Các bác cho em hỏi ngu tý, công ty vận tải chở khách thì hoá đơn đầu ra xuất ntn…

Các bác cho em hỏi ngu tý, công ty vận tải chở khách thì hoá đơn đầu ra xuất ntn ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bác cho em hỏi ngu tý, công ty vận tải chở khách thì hoá đơn đầu ra xuất ntn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *