Anh chị cho em hỏi chút, là công ty thành lập nhưng trong công ty chưa thành lập…

Anh chị cho em hỏi chút, là công ty thành lập nhưng trong công ty chưa thành lập công đoàn thì vẫn DN phải đóng kinh phí công đoàn 2%, dựa vào lương cơ bản và số lượng lao động phải không ạ,
còn nếu thành lập công đoàn rồi thì NLĐ phải đóng 1 % đoàn phí công đoàn dựa vào lương cơ bản và số đoàn viên công đoàn phải không ạ
Em cũng hỏi qua vài anh chị mà có anh chị nói phải đóng, đóng cho chắc lỡ sau này bị phạt, có anh chị bảo công ty đã thành lập lâu lắm rồi mà chưa đóng và cũng không bị phạt, nên em đang không biết làm như thế nào.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 30, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị cho em hỏi chút, là công ty thành lập nhưng trong công ty chưa thành lập…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *