chào anh chị ! Em có một vài vấn đề cần trao đổi như sau, mong anh chị chiếu cố …

chào anh chị !
Em có một vài vấn đề cần trao đổi như sau, mong anh chị chiếu cố giúp đỡ em. Em đang cần 1 file exel theo dõi nhập – xuất – tồn và theo dõi luôn phần xuất hóa đơn+Hóa đơn khách lẻ, do anh đó ko kiểm soát được nên thag nao cung bi mất mấy trăm triêu, nên nhờ kế toán ở ngoài theo dõi giùm. Em thi không chuyên về kho lắm, Anh đó đưa em một số giấy tờ và nhờ em theo dõi:
+ Phiếu xuất kho
+ Hóa đơn bán hàng
+ Sổ tay bán hàng (ghi nhớ bán cho cty và bán cho khach lẻ)
Anh chi cho em hoi quy trình bay gio em phai làm như thế nào mới đúng ạ. Em đối chiếu với PXK cũng hơi cực do có một vài khách đợi hàng nhiều mới xuất 1 lần

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 29, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *