Khuya rồi mà em vẫn lo lắng không ngủ được mọi người ạ. Chuyện là hôm nay do bên…

Khuya rồi mà em vẫn lo lắng không ngủ được mọi người ạ. Chuyện là hôm nay do bên bán cung cấp sai số TK ngân hàng nên em đã chuyển nhầm. Từ trưa đến giờ vẫn chưa thấy ngân hàng hoàn lại số tiền chuyển nhầm đó. Có ai gặp trường hợp như em chưa. Số tiền cũng gần 100 triệu nên em hồi hộp quá.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 28, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Khuya rồi mà em vẫn lo lắng không ngủ được mọi người ạ. Chuyện là hôm nay do bên…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *