Cả nhà ơi cho em hỏi với ạ. Em mới nhận làm kế toán cho 1 công ty, em kiểm tra B…

Cả nhà ơi cho em hỏi với ạ.
Em mới nhận làm kế toán cho 1 công ty, em kiểm tra BCTC thì thấy thuế GTGT trên báo cáo và trên tờ khai khác nhau. Dò lại thì thấy kế toán trước khi lên BCTC đã bỏ sót 1 tờ hóa đơn đầu ra không vào. Mọi người cho em hướng giải quyết với ạ.
Em cảm ơn cả nhà ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 27, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi cho em hỏi với ạ. Em mới nhận làm kế toán cho 1 công ty, em kiểm tra B…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *