Anh(chị) giúp em với ạ,.Công ty e mới thành lập được 1 năm, nay em làm mẫu 3.14 …

Anh(chị) giúp em với ạ,.Công ty e mới thành lập được 1 năm, nay em làm mẫu 3.14 xin đặt in hóa đơn(trước giờ bên em mua hóa đơn) của cơ quan thuế.Khi thuế xuống kiểm tra thi cuối năm 2016 thấy kho bên e tồn nhiều 1,3 tỷ.kết quả năm 2016 bên em lỗ 600tr và sang năm 2017 bên e vẫn tiếp tục nhập khẩu vật tư dẫn đến kho tồn nhiều.Bên thuế yêu cầu em giải trình: ‘Tại sao kho tồn nhiều, 2016 đã lỗ rồi mà 2017 vẫn tiếp tục nhập, k có lãi những vẫn nhập là sao?” thuế nghi ngờ bên em lấy chi phí đầu vào để trốn thuế.Vậy anh chị giúp e giải trình thế nào cho hợp lý với ạ
Thực tế bên e nhập vật tư để thay thế máy móc cho khách hàng nhưng thay thế it mà chủ yếu là nhân công sửa chữa nên bị tồn nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 27, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Anh(chị) giúp em với ạ,.Công ty e mới thành lập được 1 năm, nay em làm mẫu 3.14 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *