Cả nhà ơi, giúp em giải bài này với ak: Ông Mạnh là người Việt Nam có đăng ký hộ…

Cả nhà ơi, giúp em giải bài này với ak:
Ông Mạnh là người Việt Nam có đăng ký hộ khẩu thường trú ở Vũng Tàu, làm việc cho một công ty liên doanh khai thác dầu khí có thu nhập trong năm tính thuế như sau:
– Tiền lương ổn định hàng tháng: 28.000.000 đồng.
– Lương tháng 13: 8.000.000 đ.
– Tổng số tiền làm thêm giờ: 10.000.000 đ.
– Tiền thưởng nhân dịp các ngày lễ, tết: 8.000.000 đ.
– Tiền phụ cấp nguy hiểm cả năm do làm việc trên giàn khoan biển: 15.000.000 đ.
– Tiền bồi thường bảo hiểm do Bảo Việt TP Hồ Chí Minh trả: 15.000.000 đ. (Do một người được bảo hiểm của công ty Bảo Minh đã va quệt làm hư hại vỏ xe).
– Trong năm, ông Mạnh được cử đi công tác ở nước ngoài trong thời gian 3 tháng (từ ngày 01 tháng 6 đến hết tháng 8). Ngoài những khoản thu nhập đều đặn trong nước vẫn nhận được, ông còn được nhận thêm một khoản thu nhập 20.000.000 đ (không bao gồm tiền công tác phí).
Yêu cầu: Hãy tính số thuế thu nhập mà ông Mạnh phải nộp trong năm. Biết rằng: tiền nộp về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cả năm từ tiền lương là 10.800.000 đ; ông Mạnh có đủ điều kiện giảm trừ 2 người phụ thuộc. Tiền lương trên hợp đồng lao động là khoản tiền lương đã bao gồm thuế TNCN.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *