Cả nhà cho em hỏi .tiền chi mua hồ sơ mời thầu thì có được là chi phí được trừ h…

Cả nhà cho em hỏi .tiền chi mua hồ sơ mời thầu thì có được là chi phí được trừ hay phải đưa vào B4 ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 25, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi .tiền chi mua hồ sơ mời thầu thì có được là chi phí được trừ h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *