mọi người cho mình hỏi, hóa đơn trên 20tr, chuyển khoản 19,5tr còn 500K chưa tha…

mọi người cho mình hỏi, hóa đơn trên 20tr, chuyển khoản 19,5tr còn 500K chưa thanh toán do hàng bị lỗi, vậy 500K còn lại thanh toán tiền mặt có được không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 22, 2017

account_box admin

One thought on “mọi người cho mình hỏi, hóa đơn trên 20tr, chuyển khoản 19,5tr còn 500K chưa tha…”

  • Hđ trên 20tr thanh toán ck 1 phần , phần còn lại thanh toán tiền mặt thì phần thanh toán tiền mặt không được khấu trừ thuế và đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *