Mọi người cho e hỏi vấn đề này rất gấp ạ. Tháng 3/2015 e kê khai cuối kỳ còn đc …

Mọi người cho e hỏi vấn đề này rất gấp ạ. Tháng 3/2015 e kê khai cuối kỳ còn đc khấu trừ 580trieu. Tháng 4 còn khấu trừ 279trieu. Tháng 5 phát sinh số nộp 600 ngàn. Tháng 6/2015 e phát hiện còn thiếu hoá đơn đầu ra e kê khai bổ sung ở chỉ tiêu 43 là âm 69trieu. Tháng 6 số thuế còn khấu trừ 211 triệu, e đưa số tiền 69 triệu này vào chỉ tiêu 37 làm giảm thuế khấu trừ nên số cuối tháng 6 còn được khấu trừ 141 triệu. Như vậy e làm đúng hay phải phát sinh thêm số phải nộp 69tr này tại tháng 5 ạ. E cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 21, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho e hỏi vấn đề này rất gấp ạ. Tháng 3/2015 e kê khai cuối kỳ còn đc …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *