Mọi người cho mình hỏi phí đăng kiểm và bảo hiểm xe ô tô khi mình mua xe và sử d…

Mọi người cho mình hỏi phí đăng kiểm và bảo hiểm xe ô tô khi mình mua xe và sử dụng ngay hạch toán vào 211 hay 242. Cám ơn mọi người trước ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 20, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi phí đăng kiểm và bảo hiểm xe ô tô khi mình mua xe và sử d…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *