các anh chị ơi, cho em hỏi với ạ. bên em là nhà thầu thi công xây dựng. Do công …

các anh chị ơi, cho em hỏi với ạ. bên em là nhà thầu thi công xây dựng. Do công trình xây kéo dài đến 8 tháng, có 5 lần bên em nghiệm thu và đã xuất 5 hóa đơn đầu ra cho chủ đầu tư rồi. bây h công trình đã xong, 2 bên ngồi quyết tooán lại thì giá trị công trình giảm gần 100 triệu trước thuế. Theo em tìm hiểu thì tại Phụ lục 4, TT39/2014 có hướng dẫn như sau: “2.10. Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tiền thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điều chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.”
Nhưng cũng theo điều 20, khooản 3 của TT39/2014 về xử lý đối với hóa đơn đã lập thì “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). “.
Em đang băn khoăn là, hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị này em chỉ cần ghi nội dung là “Điều chỉnh giảm giá trị công trình x theo biên bản thỏa thuận …..” hay em phải ghi là “Điều chỉnh giảm doanh thu của các hóa đơn số……xuất ngày ….”. vì bên em đã xuất ra 5 hóa đơn cho 5 đợt nghiệm thu rồi ạ.
anh chị nào biết hoặc đã gặp trường hợp này rồi, chỉ cho em với ạ.
em cảm ơn anh chị ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *