Cho mình hỏi nếu mua xe dưới 9 chỗ ngồi trên 1,6 tỷ thì mình được khấu trừ VAT t…

Cho mình hỏi nếu mua xe dưới 9 chỗ ngồi trên 1,6 tỷ thì mình được khấu trừ VAT trong 1,6 tỷ.
Vậy khi bán thanh lý giá trị trên 1,6 tỷ thì mình phải nộp nhà nước bao nhiêu ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cho mình hỏi nếu mua xe dưới 9 chỗ ngồi trên 1,6 tỷ thì mình được khấu trừ VAT t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *