A.c ơi. Báo giảm thai sản thì mình làm như thế nào ạ. E đang sử dụng phần mềm kB…

A.c ơi. Báo giảm thai sản thì mình làm như thế nào ạ. E đang sử dụng phần mềm kBHXH ạ. E cảm ơn a.c nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 18, 2017

account_box admin

8 thoughts on “A.c ơi. Báo giảm thai sản thì mình làm như thế nào ạ. E đang sử dụng phần mềm kB…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *