Có anh chị nào làm quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp nhiều lao động (tầm vài…

Có anh chị nào làm quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp nhiều lao động (tầm vài trăm người ạ), thay đổi liên tục lại ko có phần mềm hỗ trợ ko ạ? Cho em xin ít kinh nghiệm và file excel với ạ?
Em cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 15, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *