VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG THỜI VỤ DƯỚI 3 THÁNG. #Giải pháp cho Kế toán hay Nghệ thuật của…

VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG THỜI VỤ DƯỚI 3 THÁNG.
#Giải pháp cho Kế toán hay Nghệ thuật của Chủ doanh nghiệp.
Giả định cho Doanh nghiệp thuê lao động phục vụ mùa vụ như thu hoạch Nông sản, sản phẩm thủ công theo mùa…thu hoạch thuỷ, hản sản, thi công công trình dân dụng…
Nhân vấn đề lao động thời vụ ký từ 1-3 tháng và việc trích thuế TNCN 10% làm rất nhiều Kế toán băn khoăn đau đầu nếu Ông, Bà chủ Doanh nghiệp đẩy quả bóng “Giải pháp” cho Kế toán đưa ra phương án. Là Kế toán, tôi lại nhìn nhận vấn đề này theo Nghệ thuật quản lý của Chủ doanh nghiệp.
– Đầu tiên, việc sử dụng Lao động thời vụ là giải pháp mang tính thời điểm cho Doanh nghiệp với những hạng mục sản xuất, kinh doanh ngắn hạn. Với những Doanh nghiệp mang định hướng phát triển bền vững ngoài những lao động nòng cốt, ký hợp đồng lao động dài hạn, thực hiện đầy đủ những chế độ chính sách Thuế, Bảo Hiểm thì việc tính toán sử dụng lao động ngắn hạn là 1 giải pháp hiệu quả. Bởi những lý do sau:
– Về chi phí thời điểm, tuy phát sinh khoản thuế TNCN phải nộp nhưng về cơ bản nó khắc phục khoản chi phí dài hạn phải trả (cho những hạng mục công việc ngắn hạn) cho những hợp đồng ký với NLĐ trên 3 tháng. Ký trên 03 tháng nghĩa là phần chi phí lương phát sinh không cần thiết gây lãng phí cho Doanh nghiệp kèm theo đó là vấn đề Bảo hiểm.
– Trước 1/1/2018, những trường hợp NLĐ ký từ 01 đến dứoi 3 tháng (ko tính ký nhiều lần trong năm). Khoản chi phí lương sẽ không phải đóng BHXH bắt buộc, khoản chi phí đó là 32%(thời điểm hiện tại).
*Về thực tế thay vì những khoản chi phí phát sinh dài hạn gây lãng phí không cần thiết thì giải pháp chi phí lương thời vụ và thuế TNCN là 1 giải pháp rất hợp lý. Về cơ bản thì nó nằm trong chiến lược sản xuất kinh doanh của Chủ doanh nghiệp. Việc Chủ Doanh nghiệp đẩy “giải pháp” cho Kế toán đôi khi cũng là bài Test hữu hiệu và định hướng, tầm nhìn của Kế toán đôi khi nó nằm ngoài những văn bản trong Luật.
Như vậy chúng ta sẽ nhận thấy mẫu 02/CK nhiều lúc không phải quá quan trọng với ngừoi làm Kế toán..
Trân trọng!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 13, 2017

account_box admin

9 thoughts on “VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG THỜI VỤ DƯỚI 3 THÁNG. #Giải pháp cho Kế toán hay Nghệ thuật của…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *