Em bị sxh mắt cứ trào nước mắt chẳng đọc nổi cái nd 595.. Bác nào thương lòng đọ…

Em bị sxh mắt cứ trào nước mắt chẳng đọc nổi cái nd 595..
Bác nào thương lòng đọc rồi tóm tắt cho em xin cái thay đổi và quy định nòng cốt của 595 được không ạ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 13, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Em bị sxh mắt cứ trào nước mắt chẳng đọc nổi cái nd 595.. Bác nào thương lòng đọ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *