Cả nhà giúp em vụ thuế TNCN này với ạ. Em xin cảm ơn: Công ty e là công ty CP nh…

Cả nhà giúp em vụ thuế TNCN này với ạ. Em xin cảm ơn:
Công ty e là công ty CP nhưng k phải là công ty đại chúng. Hiện tại có 1 cổ đông chuyển nhượng cổ phần sang cho 1 ng khác (chuyển nhượng lần đầu) thì thuế TNCN được tính là: tổng giá trị chuyển nhượng *0.1% ạ?
Có bác nào rành về vấn đề này thông não cho em với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 12, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà giúp em vụ thuế TNCN này với ạ. Em xin cảm ơn: Công ty e là công ty CP nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *