Chào anh/chị, cty em (A) có mua 1 công hàng từ nước ngoài (công ty B ) về để tái…

Chào anh/chị, cty em (A) có mua 1 công hàng từ nước ngoài (công ty B ) về để tái xuất sang Trung Quốc. Trên hợp đồng, invoice đều là tên cty A là người mua, bên A cũng đã thanh toán đầy đủ cho bên B.
Tuy nhiên do bên A ko có chức năng tạm nhập tái xuất nên bên A ký hđ mua bán công hàng đó với công ty C và cty C đứng tên trên vận đơn, tờ khai tạm nhập.
Nhưng trên thực tế, cty C chỉ là ng môi giới tại Việt Nam. Trường hợp này bên A xuất hoá đơn như thế nào cho bên C và các chứng từ cần thiết để chứng minh việc chuyển tiền nước ngoài là hợp lệ ạ?

Hiện tại bên C thanh toán tiền hàng cho bên A bằng tiền mặt.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 10, 2017

account_box admin

One thought on “Chào anh/chị, cty em (A) có mua 1 công hàng từ nước ngoài (công ty B ) về để tái…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *