Các Anh chị giải đáp giúp em trường hợp này với ạ! – Tháng 1/2017 công ty bán mộ…

Các Anh chị giải đáp giúp em trường hợp này với ạ!
– Tháng 1/2017 công ty bán một lô thực phẩm chức năng với giá trị chưa VAT là 500 triệu, kế toán xuất ra với mức TS=5%, thuế GTGT là 25 triệu. Bên bán và bên mua đều đã kê khai thuế như giá trị của hóa đơn vào tháng 1/2017 ( Số hoá đơn 250)
– Tháng 9/2017, kế toán bên bán phát hiện ra TS của thực phẩm chức năng là 10% nên đã xuất hóa đơn điều chỉnh thêm phần TS là 25 triệu ( Số hóa đơn 301)
Hỏi:
1. Tại bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh ( số 301) vào kỳ nào, và cách kê khai? Căn cứ văn bản pháp lý?
2. Tại bên mua kê khai hóa đơn điều chỉnh (số 301) vào kỳ nào và cách kê khai? Cơ sở pháp lý?
Em cám ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 10, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các Anh chị giải đáp giúp em trường hợp này với ạ! – Tháng 1/2017 công ty bán mộ…”

  • Phát hiện sai sót lúc nào thì lập biên bản lúc đó
    Lập biên bản lúc nào thì lập hoá đơn điều chỉnh lúc đó.
    Hoá đơn điều chỉnh lập kỳ báo cáo thuế lúc nào thì kê khai thuế cho ký đó.
    TT39

  • Kế toán phát hiện sai thuế suất chỗ nào, văn bản nào mà làm điều chỉnh thì căn cứ pháp lý đó. Kế toán bên bạn phát hiện sai làm điều chỉnh rồi mà lên đây hỏi căn cứ pháp lý nào, câu hỏi hơi kì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *