Cả nhà cho em hỏi. Em mới xin vào công ty làm tầm 1 tuần nhưng cty có mỗi e làm …

Cả nhà cho em hỏi. Em mới xin vào công ty làm tầm 1 tuần nhưng cty có mỗi e làm kế toán. Vào làm mới thấy hoá đơn chứng từ có vấn đề.
Giờ e muố. Xin nghỉ nhưng chỉ sợ sếp gây khó dễ vì ông sếp này rất khó tính và mê tín.
Ai có kinh nghiệm gì cho e với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 9, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi. Em mới xin vào công ty làm tầm 1 tuần nhưng cty có mỗi e làm …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *