THÔNG BÁO LỊCH OFF LẦN 1 WSO CHỢ LỚN – Thời gian: 9h – 12h ngày 10/09/2017 – Địa…

THÔNG BÁO LỊCH OFF LẦN 1 WSO CHỢ LỚN
– Thời gian: 9h – 12h ngày 10/09/2017
– Địa điểm: Lầu 1 (chỉ dành riênng cho WKT) Beefsteak Đạt, 118 Nguyễn Trãi, P3, Q5.
– Khi đến nói nhóm Webketoan quán sẽ chỉ chỗ gửi xe gần quán (do nhóm off lâu nên không để xe lề đường lâu được)
Thân mời thành viên WSO Chợ Lớn 😀
Trà Hương.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 6, 2017

account_box admin

4 thoughts on “THÔNG BÁO LỊCH OFF LẦN 1 WSO CHỢ LỚN – Thời gian: 9h – 12h ngày 10/09/2017 – Địa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *