Cho em hỏi với ạ, bên em là doanh nghiệp XUẤT KHẨU, nộp thuế GTGT theo phương ph…

Cho em hỏi với ạ, bên em là doanh nghiệp XUẤT KHẨU, nộp thuế GTGT theo phương pháp TRỰC TIẾP theo tờ khai mẫu 04/GTGT. Vậy thuế suất phải nộp = 0 vì hàng xuất khẩu thuộc mặt hàng không chịu thuế phải không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 6, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Cho em hỏi với ạ, bên em là doanh nghiệp XUẤT KHẨU, nộp thuế GTGT theo phương ph…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *