Em đang làm cho 1 cty nước ngoài, GĐ mua hàng thanh toán chủ yếu bằng thẻ tín dụ…

Em đang làm cho 1 cty nước ngoài, GĐ mua hàng thanh toán chủ yếu bằng thẻ tín dụng. Vậy nếu thanh toán qua tk ngân hàng nhưng không lấy hoá đơn thì sẽ hạch toán như nào ạ? Ví dụ có khoản trả tiền hát karaoke ạ.
Mong anh chị tư vấn giúp! em xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em đang làm cho 1 cty nước ngoài, GĐ mua hàng thanh toán chủ yếu bằng thẻ tín dụ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *