Gửi cả nhà phần mềm kế toán trên excel phiên bản 11A mới nhất năm 2017 do chính …

Gửi cả nhà phần mềm kế toán trên excel phiên bản 11A mới nhất năm 2017 do chính mình viết dành cho công ty sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng. Phần mềm nhập liệu dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi và lên đầy đủ các báo cáo, sổ sách theo quy định. Mình gửi file phần mềm kế toán excel miễn phí cho các bạn và kèm đường link trên youtube hướng dẫn sử dụng. Trong quá trình sử dung nếu các bạn có vướng mắc có thể gọi điện thoại cho mình qua số 0975 185 102 hoặc email: [email protected] mình sẽ hỗ trợ cho các bạn.
Đường link hướng dẫn sử dụng:
1. Phần khai báo số dư đầu kỳ: https://www.youtube.com/watch?v=jpEv0Y625OY
2. Hướng dẫn nhập liệu: https://www.youtube.com/watch?v=HYnKW9LX5kE
————————————
Nguyễn Hữu Đức (Germany Nguyen)
Mobile: 0975 185 102
Email: [email protected]

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 31, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Gửi cả nhà phần mềm kế toán trên excel phiên bản 11A mới nhất năm 2017 do chính …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *