Xin các cao nhân chỉ bảo, lần đầu tiên em được bảo hiểm gọi ạ . P/s: phải chăng …

Xin các cao nhân chỉ bảo, lần đầu tiên em được bảo hiểm gọi ạ . P/s: phải chăng sắp mùng 2/9 ạ :((((((((((((((((((((


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 29, 2017

account_box admin

13 thoughts on “Xin các cao nhân chỉ bảo, lần đầu tiên em được bảo hiểm gọi ạ . P/s: phải chăng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *