Mọi người cho mình hỏi hóa đơn tiếp khách được coi là hợp lệ có cần phải kèm the…

Mọi người cho mình hỏi hóa đơn tiếp khách được coi là hợp lệ có cần phải kèm theo bảng kê ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 29, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi hóa đơn tiếp khách được coi là hợp lệ có cần phải kèm the…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *