Các Cụ mợ cho em hỏi với: Công ty em là cty A hoạt động thương mại. có ký kết hợ…

Các Cụ mợ cho em hỏi với:
Công ty em là cty A hoạt động thương mại. có ký kết hợp đồng cung ứng vật tư với Cty B (cũng tại vn), mà hàng bên em nhập của bên Trung Quốc. Còn địa điểm giao hàng bên cty B chỉ định là tại Myanmar. hàng giao thẳng từ trung quốc sang Myanmar, ko qua cửa khẩu VN. Tiền thì bên em trả bên trung quốc và nhận của cty B sau khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng.
Trường hợp trên em không hiểu sẽ hạch toán và nộp thuế ntn? (em chưa nhập hàng mà chuyển thẳng qua nước thứ 3 bao giờ, trong khi thằng mua lại ở VN)
Cám ơn các cụ mợ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 29, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các Cụ mợ cho em hỏi với: Công ty em là cty A hoạt động thương mại. có ký kết hợ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *