#WHOCAUGIAY: TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ THẾ TNCN Qua kỳ offline 3 của WHO Cầu Giấy về t…

#WHOCAUGIAY: TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ THẾ TNCN
Qua kỳ offline 3 của WHO Cầu Giấy về thuế TNCN, các thành viên nhóm offline 3 đã có những câu trả lời từ câu hỏi được đặt ra trên WKTFB của các bạn thành viên. Rất mong nhận được sự đóng góp, đánh giá từ các thành viên trên Group để các thành viên WHO Cầu Giấy nâng cao kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn qua những lần Hỏi -Đáp như này.
Trân trọng cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 28, 2017

account_box admin

2 thoughts on “#WHOCAUGIAY: TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ THẾ TNCN Qua kỳ offline 3 của WHO Cầu Giấy về t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *