Em đang học nghành kế toán ạ. Có nghiệp vụ này em không biết định khoản vào đâu …

Em đang học nghành kế toán ạ. Có nghiệp vụ này em không biết định khoản vào đâu
?????? Xuất 100sp đi tiêu thụ cho công ty A, công ty A thông báo nhận được hàng nhưng chỉ có 90sp và không đồng ý mua do không đúng hợp đồng. DN mang về nhập kho, 10sp thiếu đang tìm nguyên nhân để xử lý. Giá vốn 60.000d/sp , giá bán 100.000d/sp chưa thuế GTGT 10%
Sau khi tìm hiểu nguyên nhân là do lỗi bộ phận giao hàng, doanh nghiệp đã bắt bồi thường.
Giúp em với ạ!!!!!!! Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 27, 2017

account_box admin

One thought on “Em đang học nghành kế toán ạ. Có nghiệp vụ này em không biết định khoản vào đâu …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *