Cả nhà có ai có hồ sơ nộp bên bảo hiểm để đóng bảo hiểm cho nhân viên cho mình …

Cả nhà có ai có hồ sơ nộp bên bảo hiểm để đóng bảo hiểm cho nhân viên cho mình xin với ????(cty bắt đầu đóng bảo hiểm ạ)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 26, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà có ai có hồ sơ nộp bên bảo hiểm để đóng bảo hiểm cho nhân viên cho mình …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *