THÁO DỠ 1 PHẦN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH –> CÁCH XỬ LÝ VỚI PHẦN CÒN ĐƯỢC SỬ DỤNG. Chào cả…

THÁO DỠ 1 PHẦN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH –> CÁCH XỬ LÝ VỚI PHẦN CÒN ĐƯỢC SỬ DỤNG.
Chào cả nhà,
Công ty mình đang gặp 1 vấn đề mong các ACE có kinh nghiệm về việc này tư vấn giúp mình.
Bên mình chuyển trụ sở công ty nên có 1 số TSCĐ thuộc dạng xây dựng cơ bản gắn liền với cơ sở hạ tầng k thể di chuyển được.
Bên mình cho tiến hành tháo dỡ 1 phần của TSCĐ này và tận dụng những phần tái dùng được để đem đi địa điểm mới. Khi thống kê và đánh giá lại giá trị mang đi thì mình thấy 1 số TSCĐ chỉ còn lại dưới 30 triệu và 1 số tài sản thì hơn. Mình đang hướng theo 2 phương án:
1. Những TSCĐ nào đánh giá lại dưới 30 tr thì chuyển sang 242 và phân bổ trong vòng 1 năm.
Những TSCĐ trên mức đó thì mình sẽ gộp vào hệ thống mới tương ứng ở trụ sở mới
2. Tất cả phần giá trị còn lại của TSCĐ tháo dỡ đó mình gộp vào hệ thống mới tương ứng tại trụ sở mới.
–> Như vậy thì thời gian khấu hao sẽ tính toán lại ntn? (Điểm này mình hơi mắc)
Mong mọi người cho ý kiếm và tư vấn giúp mình!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “THÁO DỠ 1 PHẦN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH –> CÁCH XỬ LÝ VỚI PHẦN CÒN ĐƯỢC SỬ DỤNG. Chào cả…”

 • TT45/2013
  “4. Nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:

  a) Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trường hợp:

  – Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  – Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

  – Dùng tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

  b) Đầu tư nâng cấp TSCĐ.

  c) Tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản lý theo tiêu chuẩn của 1 TSCĐ hữu hình.

  Khi thay đổi nguyên giá TSCĐ, doanh nghiệp phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ kế toán, số khấu hao luỹ kế, thời gian sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *