Giám đốc bên em muốn chuyển nhượng cty, cty em còn dư nhiều hóa đơn gtgt chưa sử…

Giám đốc bên em muốn chuyển nhượng cty, cty em còn dư nhiều hóa đơn gtgt chưa sử dụng, thuộc diện được khấu trừ thuế gtgt, em băn khoăn vấn đề này: nếu như mình nhượng lại cty sau đó bên nhận chuyển nhượng sử dụng những hóa đơn đó bất hợp pháp thì ban giám đốc cũ có bị liên đới gì không ạ? Ai rành rẽ vấn đề này trả lời giúp em với. E cảm ơn đại gđ ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Giám đốc bên em muốn chuyển nhượng cty, cty em còn dư nhiều hóa đơn gtgt chưa sử…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *