Công ty mình làm cung cấp dịch vụ vệ sinh theo giờ cho các văn phòng công ty, là…

Công ty mình làm cung cấp dịch vụ vệ sinh theo giờ cho các văn phòng công ty, làm dài hạn, có xuất hóa đơn. Bên mình thuê người làm trả lương theo giờ. Thực tế số lượng nhân viên gần 20 người nhưng mức lương chỉ trên dưới 2 triệu/ tháng. Lợi nhuận mỗi người mang lại chỉ khoảng 800k/ tháng. Nếu phải đóng BHXH thì không thể thực hiện được. Cả nhà cho mình hỏi bên mình phải xử lý như nào về hợp đồng lao động để không phải đóng BHXH?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 21, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Công ty mình làm cung cấp dịch vụ vệ sinh theo giờ cho các văn phòng công ty, là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *