Ac ơi có ai có phần mền file excel của cty thương mại cho e xin với ạ. E mới làm…

Ac ơi có ai có phần mền file excel của cty thương mại cho e xin với ạ. E mới làm nên chẳng biết ntn ạ. Cho e xin với. E cảm ơn ac nhiều. Gmail của e là: [email protected]

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 20, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Ac ơi có ai có phần mền file excel của cty thương mại cho e xin với ạ. E mới làm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *