có bác nào có bản excel hay phần mền để in hóa đơn ko phải viết tay cho e xin vớ…

có bác nào có bản excel hay phần mền để in hóa đơn ko phải viết tay cho e xin với????? mỗi ngày viết gần 100 cái mà nản quá.huhu

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 19, 2017

account_box admin

12 thoughts on “có bác nào có bản excel hay phần mền để in hóa đơn ko phải viết tay cho e xin vớ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *