Ai cũng khuyên nên bỏ chanh vào ngăn đá rồi dùng dần, tôi làm thử không ngờ thần kỳ thật!

Hay lắm, xin phép chia sẻ cùng các mem

Ai cũng khuyên nên bỏ chanh vào ngăn đá rồi dùng dần, tôi làm thử không ngờ thần kỳ thật!

Chuyện là từ trước đến nay em cứ nghe mấy chị em hàng xóm bảo mua chanh nếu muốn chanh phát huy hết tác dụng thì phải bỏ vào tủ[…]

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 19, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Ai cũng khuyên nên bỏ chanh vào ngăn đá rồi dùng dần, tôi làm thử không ngờ thần kỳ thật!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *